Pilne
 • Nie dla spalarni!

  Stowarzyszenie Zielona Mogiła współpracuje z innymi organizacjami, które pragną zachować tereny zielone i zakątki atrakcyjne przyrodniczo Krakowa, oraz walczą o odpowiednie dla danego terenu zagospodarowanie przestrzeni. Uważamy, że Prezydent miasta i radni, jako ludzie wybrani przez społeczeństwo powinni kierować się zdaniem i dobrem mieszkańców, a nie zyskami za wszelką cenę i podporządkowywać się woli inwestorów. Jeśli ktoś chciałby wspomóc nasze działania, to prosimy o kontakt, gdyż potrzebujemy ludzi operatywnych, prawników, ekspertów z dziedziny biologii, zoologii, ochrony środowiska.

Czy spalarnia w Krakowie jest potrzebna za wszelką cenę?

Aktualności

 • Wyrok NSA nakazujacy rozpatrzenie naszych zastrzeżeń.

  2015-06-12 07:05

  Prezentujemy wyrok sądu NSA, oddalający skargę kasacyjną Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17.01.2013, który przyznał nam rację i uznał za niezasadne niedopuszczanie naszych odwołań.

  więcej
 • Stowarzyszenie „Zielona Mogiła” przeprasza Krakowski Holding Komunalny S.A.

  2015-05-27 06:54

  Stowarzyszenie Zielona Mogiła z siedzibą w Krakowie przeprasza Krakowski Holding Komunalny SA z siedzibą w Krakowie („KHK”) za to , że w pismach: z dnia 11 maja 2011 r. skierowanym do Pani Aleksandry Malarz- Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska oraz z dnia 28 października 2011 r. skierowanym do OLAF Komisji Europejskiej Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, zawarte zostały nieprawdziwe i naruszające dobre imię KHK zarzuty, jakoby KHK dopuściła się „istotnych zafałszowań rzeczywistości” przy sporządzaniu dokumentacji w ramach szeroko pojętego procesu inwestycyjnego mającego doprowadzić do uruchomienia w Krakowie spalarni odpadów komunalnych, w szczególności poprzez rzekome poświadczenie nieprawdy w dokumentach złożonych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych w związku z planowaną inwestycją oraz we wniosku o dotację ze środków unijnych, przez co KHK została narażona na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia funkcji inwestora w procesie budowy spalarni.

  więcej
 • Uwagi stowarzyszenia do raportu ponownej oceny oddziaływania spalarni na środowisko.

  2013-10-28 21:43

  Po zapoznaniu się z treścią raportu ponownej oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obejmujący zawężony zakres inwestycji w odniesieniu do zakresu decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach sygn. akt WS-04.WM.7627-484/09 dla realizacji przedsięwzięcia...składamy następujące uwagi: Zasadniczo raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko zawiera dwie nieścisłości lub raczej nie zawiera dwóch istotnych elementów...

  więcej
 • Odwołanie od decyzji z dnia 30 sierpnia 2013 r.

  2013-10-16 22:49

   28.09  W związku z brakiem zastosowania trybu odwoławczego postanowienia Regonalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  z dnia 16.07.2013 nr OO.4242.2.6.2013. AK napisaliśmy  odwołanie  do Wojewody Małopolskiego które dotyczy: Zastrzeżeń do projektu budowlanego i postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę  oraz zastrzeżeń do raportu ponownej oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie” jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” i postępowania w tym zakresie.

  więcej
 • Relacja ze spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty dotyczącego budowy spalarni.

  2012-05-31 00:15

  31 maja 2012 odbyło się spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji Nowej Huty dotyczące budowy spalarni.
  Po szczegóły dotyczące spotkania odsyłamy do załącznika.


   

  więcej
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Następna »